Προκαλεί ένα ελεγχόμενο χημικό έγκαυμα στις επιφανειακές στοιβάδες του δέρματος.  Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι χημικού peeling ανάλογα με τη δραστικότητα του διαλύματος και το βάθος του εγκαύματος που προκαλεί στο δέρμα.

  • Επιφανειακά, μέχρι την κοκκώδη στιβάδα και θηλώδες χόριο

  • Μέσου βάθους, μέχρι το άνω δικτυωτό χόριο

  • Βαθιά, μέχρι το μέσο δικτυωτό χόριο      


Μετά την εφαρμογή ενός επιφανειακού peeling παρατηρείται ερυθρότητα και απολέπιση που διαρκεί 3-4 ημέρες.

Το χημικό peeling δεν μπορεί να διορθώσει τις βαθιές ουλές ούτε να αλλάξει το μέγεθος των πόρων.